Ιδιαίτερα Μαθήματα

 Δημοτικού - Γυμνασίου 

ο λόγος που

έγινα δασκάλα

Διδασκαλία είναι η μετάδοση γνώσης από έναν δάσκαλο προς κάποιον μαθητή με σκοπό την αφομοίωση της γνώσης αυτής από τον μαθητή, δηλαδή την μάθηση. Διακρίνεται σε φυσική διδασκαλία και σχολική διδασκαλία.

Η φυσική διδασκαλία πραγματοποιείται στις μέρες μας κυρίως έξω από το σχολείο σε όποια ευκαιρία, χωρίς τυπική προετοιμασία και σχεδόν αυθόρμητα. Η διαδικασία αυτή είναι αλληλεπιδραστική και άρα αμφίδρομη και παρόλο που ο διδάσκων μάλλον ξεχωρίζει από τον μαθητή ή τους μαθητές, όλοι φαίνεται να διδάσκονται και να διδάσκουν. Θεωρείται σήμερα συμπληρωματική διδασκαλία, απαραίτητη πλέον της σχολικής.

 

Η φυσική διδασκαλία ξεκινά πριν το άτομο αρχίσει να φοιτά στο σχολείο, από ποικίλες επιρροές από το άμεσο και έμμεσο περιβάλλον του (οικογένεια, γειτονιά, φίλοι κ.λ.π). Μέσω αυτής το άτομο αποκτά τις πρώτες του γνώσεις και δεξιότητες και διαμορφώνει, αρχικά, την βάση της συμπεριφοράς του.

Αναλαμβάνω

Μελέτη των μαθημάτων όλων των τάξεων του Δημοτικού
Μελέτη των μαθημάτων όλων των τάξεων του Δημοτικού
Υποστηρίξη στα παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες όλων των τύπων

Σας ευχαριστώ!

Ολοκληρώσαμε τις μισές τάξεις του σημοτικού μαζί. Ο μικρός τα πήγε τέλεια! Ευχαριστούμε!

Μάρα Παρασλή

Προϋπηρεσία

2000-2003
Φροντιστήριο “Πρόοδος”
2004-2009
Φροντιστήριο “Άνοδος”
2008-2013
3ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου
2012-2019
Ιδιαίτερα μαθήματα
Επικοινωνία

Δευτέρα 9:00 - 16:30
Τρίτη 9:00 - 16:30
Τετάρτη 9:00 - 16:30
Πέμπτη 9:00 - 16:30
Παρασκευή 9:00 - 16:30
Σάββατο 9:00 - 16:30
Κυριακή 9:00 - 16:30