ΝΙΚΟΣ ΠΕΡΡΗΣ

Νομικές Υπηρεσίες Συμβουλές & Υποστήριξη

Ο προσωπικό σας νομικός σύμβουλος

Στην Ελλάδα ο νόμος τον χαρακτηρίζει «άμισθο δημόσιο λειτουργό». Η ικανότητα εκπροσώπησης πολιτών ενώπιον των δικαστηρίων ονομάζεται ικανότητα προς το δικολογείν. Μπορεί να είναι είτε ελεύθερος επαγγελματίας είτε έμμισθος (σχέση έμμισθης εντολής) είτε και τα δύο. Οι δικηγόροι ανήκουν σε επαγγελματικούς συλλόγους, τους «δικηγορικούς συλλόγους» οι οποίοι είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.). Απαραίτητη προϋπόθεση για να αποκτήσει κάποιος την ιδιότητα του δικηγόρου, είναι να εγγραφεί στα μητρώα ενός δικηγορικού συλλόγου. Στην ελληνική έννομη τάξη, η εγγραφή απαιτεί κατοχή πτυχίου τμήματος Νομικής ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, 18μηνη πρακτική άσκηση και εξετάσεις ενώπιον της αρμόδιας εξεταστικής επιτροπής του κατά τόπο Εφετείου. Στην Ελλάδα υπάρχει δικηγορικός σύλλογος στην περιφέρεια κάθε Πρωτοδικείου.

Προσφέρω μία ευρεία γκάμα νομικών υπηρεσιών

01
Ποινικό Δίκαιο

• Εγκλήματα κατά περιουσίας

• Εγκλήματας κατά ζωής

• Οικονομικό έγκλημα

02
Αστικό Δίκαιο

• Πώληση

Μεταβίβαση

Κληρονομία

03
Φορολογικό Δίκαιο

• Πώληση

• Μεταβίβαση

Μίσθωση

04
Εργατικό Δίκαιο

• Απόλυση

• Αποζημιώσεις

 Μισθός

05
Ποινικό Δίκαιο

• Φόνος

• Σωματική βλάβη

• Κατά περιουσίας

06
Εμπορικό Δίκαιο

• Πτώχευση

• Χρηματιστήριο

• Ισολογισμοί

Καταπληκτικός δικηγόρος και πολύ καταρτισμένος. Ήταν δίπλα μου στο πολύ δύσκολο διαζύγιο μου! Ευχαριστώ!

Μάρα Παρασλή
Επικοινωνία

Δευτέρα 9:00 - 16:30
Τρίτη 9:00 - 16:30
Τετάρτη 9:00 - 16:30
Πέμπτη 9:00 - 16:30
Παρασκευή 9:00 - 16:30
Σάββατο 9:00 - 16:30
Κυριακή 9:00 - 16:30