ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Τεχνικό Γραφείο

Μαρία Μελιδώνη

Πολυετής εμπειρία στην οικοδομή!

Πολιτικός μηχανικός (αγγλ. civil engineer) είναι o επαγγελματίας μηχανικός ο οποίος ασχολείται με τις τεχνικές όψεις της σχεδίασης και κατασκευής του δομημένου χώρου, εφαρμόζοντας τις αρχές της επιστήμης πολιτικού μηχανικού.

Κύριες δραστηριότητες του πολιτικού μηχανικού είναι ο προγραμματισμός, η μελέτη, η επίβλεψη της κατασκευής, η διαμόρφωση και η συντήρηση κτηρίων, οδών, γεφυρών, πύργων, σταδίων, λιμανιών, φραγμάτων, υπεράκτιων και παράκτιων κατασκευών, αεροδρομίων, συστημάτων τροφοδοσίας νερού, εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού, υγειονομικής φροντίδας[1], ορυχείων, γαιωκατασκευών, κ.ά. Ασχολείται με προβλήματα σχεδιασμού, διαχείρισης και κατασκευής τεχνικών έργων και συντήρησης μεγάλης κλίμακας τεχνικών συστημάτων, όπως τα ανωτέρω.

Υπηρεσίες

Οικοδομικές Άδειες

Το γραφείο μας με πολυετή πείρα στον χώρο και δίκτυο εξειδικευμένων μηχανικών και συνεργατών αναλαμβάνει την έκδοση οικοδομικών αδειών που αφορούν σε:

  • Κατεδάφιση υφισταμένου
  • Ανέγερση μονοκατοικίας – πολυκατοικίας
  • Προσθήκη καθ΄ ύψος
  • Προσθήκη κατ΄ επέκταση
  • Αλλαγή χρήσης
  • Αλλαγή Εσωτερικής Διαρρύθμισης
  • Εργασίες μικρής κλίμακας
Ρυθμίσεις Αυθαιρέτων

Αναλαμβάνουμε την πλήρη υλοποίηση όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την τακτοποίηση – νομιμοποίηση του αυθαιρέτου σας, σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία. Έπειτα απο επικοινωνία, μηχανικός του γραφείου μας, σας επισκέπτεται για αυτοψία και παραλαβή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας από μέρους μας, σας παραδίδουμε πλήρη φάκελο τακτοποίησης του αυθαιρέτου σας.

Βεβαίωση Μηχανικού

Όπως ορίζεται στο νόμο που ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής, σε κάθε μεταβίβαση εν ζωή ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος (παραδείγματος χάριν υποθήκης) σε ακίνητο που θα γίνουν μετά την έναρξη ισχύος του νόμου, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού, με τις οποίες διαβεβαιώνεται πως δεν υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια. Η ανωτέρω ρύθμιση δεν αφορά τις κληρονομιές.

Τοπογραφικά Διαγράμματα
Το τοπογραφικό διάγραμμα όπως συνηθίζεται να λέγεται, δεν είναι ένα απλό σχέδιο που συνοδεύει ένα δημόσιο έγγραφο ή ένα συμβόλαιο, όπως αρκετοί νομίζουν, αλλά είναι μια ολοκληρωμένη τοπογραφική μελέτη που περιέχει:
  • την έρευνα μηχανικού
  • τις μετρήσεις πεδίου
  • και τις εργασίες γραφείου
Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης

Η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων αντικαθιστά τη μελέτη θερμομόνωσης και θα εκπονείται για κάθε κτίριο (άνω των 50 τ.μ.), νέο ή υφιστάμενο που ανακαινίζεται ριζικά και βασίζεται σε μια συγκεκριμένη μεθοδολογία η οποία αναφέρεται:

α) στην απαίτηση κάλυψης ελάχιστων προδιαγραφών του κτιρίου όσον αφορά στο σχεδιασμό του, το κτιριακό κέλυφος και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και

β) στη σύγκρισή του με κτίριο αναφοράς. Ως κτίριο αναφοράς νοείται κτίριο με τα ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά, θέση, προσανατολισμό, χρήση και χαρακτηριστικά λειτουργίας με το εξεταζόμενο κτίριο που πληροί όμως ελάχιστες προδιαγραφές και έχει καθορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Άδειες Λειτουργίας Κ.Υ.Ε.

Μηχανικοί μας, έρχονται στον χώρο σας, για τον έλεγχο της καταλληλότητας. Μετά την απαραίτητη έρευνα, σας διευκρινίζεται αν ο χώρος πληροί τις προϋποθέσεις της Νομοθεσίας για Άδεια Λειτουργίας. Ο προέλεγχος αυτός παρέχεται δωρεάν και έχει ως σκοπό να αποφεύγονται κάθε είδους προβλήματα, όπως για παράδειγμα να ενοικιάζονται ή να αγοράζονται χώροι, ακατάλληλοι, που δεν αδειοδοτούνται.

Στατικές Μελέτες

Οι στατικές μελέτες της φέρουσας κατασκευής συνιστούν αυτοτελείς και ανεξάρτητες μελέτες, είτε αναφέρονται σε ένα κτίριο ή σε ομάδες κτιρίων, είτε αναφέρονται σε κτιριακό έργο ως μέρος οποιουδήποτε τεχνικού έργου.

Παρέχουν τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία και οδηγίες, με σκοπό την ασφαλή τεχνικοοικονομική κατασκευή του φέροντος οργανισμού του κτιριακού έργου.

Κατασκευές - Ανακαινίσεις

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την ανακαίνιση υφισταμένων ακινήτων.

Οι αλλαγές που πραγματοποιούνται στον σύγχρονο τρόπο ζωής και η τρέχουσα οικονομική συγκυρία, έχουν μετατρέψει την αγορά ακινήτων σε μια από τις πιο ραγδαία αναπτυσσόμενες.

Ως εκ τούτου, είναι προφανής η ανάγκη για ανακαίνιση και αναβάθμιση υφιστάμενων ακινήτων προκειμένου αυτά να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Έργα μας

Επικοινωνία

Δευτέρα 9:00 - 16:30
Τρίτη 9:00 - 16:30
Τετάρτη 9:00 - 16:30
Πέμπτη 9:00 - 16:30
Παρασκευή 9:00 - 16:30
Σάββατο 9:00 - 16:30
Κυριακή 9:00 - 16:30